Transportordfører

Jeg er KDs stemme udadtil indenfor transportområdet, i nært samarbejde med partiets formandskab og transportudvalget. Jeg arbejder også med at vores kandidater og øvrige medlemmer er orienteret om vores udvikling og tiltag indenfor transportområdet.

 

Storkredsformand, KristenDemokraterne på Fyn
Leder arbejdet i storkreds Fyn, ikke mindst frem mod det kommende kommunal- og regionsvalg, men også forberedelser til det næste folketingsvalg. Dette inkluderer at arbejde med indsamling af vælgererklæringer, så vi faktisk kan stå på stemmesedlen. Skriver også det lokale nyhedsbrev til medlemmer og forsøger i det hele taget være en stemmer lokalt og få lokale arrangementer planlagt og gennemført.

 

Medlem af KDs hovedbestyrelse

Dette er partiets øverste organ, næst efter det årlige landsmøde. Dette er i høj grad partiets maskinrum, hvor vi forsøger at samle trådene fra hele landet og forme vores politik og organisation.

 

Udvalgsarbejde:
Medlem af KDU udvalget

Dette er et helt nynedsat udvalg, som jeg fremsendte forslag om i november 2022. Formålet er at dels arbejde med at styrke selve KDU og støtte dem i deres udvikling, dels også at sikre et smidigt samarbejde mellem de to organisationer. KDU står for KristenDemokraternes Ungdom og er partiets ungdomsorganisation.

Medlem af erhvervsudvalget
Netop nedsat udvalg, der skal sikre KD fremover har en mere strømlinet politik på området og at det er koordineret med vores øvrige politik.

 

Medlem af udenrigsudvalget

Nyt udvalg, som skal udvikle og formulere KD's fremtidige politik på den udenrigspolitiske område. Dette handler om både FN, NATO og EU, men også om handel, menneskerettigheder og udviklingsbistand.

 

Formand for transportudvalget

Et andet nystartet udvalg, hvor der arbejdes med udvikling af politik på transportområdet. Det drejer sig om kollektivtrafik, privatbilisme, godstransport, søfart, luftfart, jernbane, veje, havne og andet.

 

Medlem af Klima-, miljø- og energiudvalget

Et af de længst fungerende udvalg i KD, hvor vi har samlet god ekspertise indenfor udvalgets områder. Mid bidrag består primært af det hjørne som også berører transport, men også af en generel interesse for området.

 

Medlem af kultur- og idrætsudvalget.

Et andet nystartet udvalg, hvor der arbejdes med udvikling af politik indenfor områderne idræt og kultur. Her tænkes fra den brede masse i foreningslivet og op til professionelle sportsfolk og kunstnere.

 

Medlem af strukturudvalget.

I dette udvalg arbejder vi med at forsøge at finde en model for det administrative arbejde i KristenDemokraterne i fremtiden. Her arbejdes på at arbejde primært praktisk, men også teoretisk med hvilke opgaver der kan løses hvordan i fremtiden.

 

Medlem af organisatorisk udvalg, OGU.

Under ledelse af partiets organisatoriske næstformand arbejdes her med alt det organisatoriske arbejde, alt det som skal til at få toget til at køre, men som passagererne ikke nødvendigvis ser. Det kan være at sørge for landsmødet planlægges, arrangeres og afvikles, det kan være strukturering af kommunikation både internt og eksternt..

 

Yderligere hverv elle opgaver

I 2022 opstillet som kandidat til Folketinget i Storkreds Fyn.

 

Ansvarlig for KD Storkreds Fyns aktiviteter på sociale medier. Det drejer sig om Facebook, Instagram, Twitter og YouTube.

 

Jeg står også for vedligeholdelse, opdatering og udvikling af partiets hjemmeside på www.kd.dk i nært samarbejde med partiets ledelse, landskontoret og partiforeningerne rundt om i landet. Jeg arbejder også med partiets YouTube kanal, samt Twitter, Instagram, LinkedIn, Reddit og TikTok. Endelig arbejder jeg lidt med noget grafik og opsætning af materiale.

 

Hverv udenfor KristenDemokraterne:

Jeg er også udvalgt som medlem 2023-2024 i Passagerrådet i Region Syddanmark - Fyn. Efter at bevillingen ikke blev forlænget fra 2024 og frem er dette råd i øjeblikket under Danske Regioner, som afgør om eventuel fortsat eksistens. I mellemtiden er jeg blevet menigt medlem af Rådet for bæredygtig trafik.