12/11-2023

 

I Kristendemokrater arbejder vi hårdt på at udforme et samlet politisk program for kollektiv transport. Vores mission er klar: Vi vil binde Danmark tættere sammen, forbedre transportmulighederne i udkantsområderne og gøre kollektiv transport gratis eller i det mindste betydeligt billigere, som allerede annonceret i vores bæredygtighedsprogram.

 

Data fra den seneste Passagerpulsen Befolkningsundersøgelse understøtter vores retning. Med 78% der angiver et uændret forbrug af kollektiv transport siden Covid-19, og en betydelig andel der bruger den mindre, ser vi et presserende behov for handling. Prisen er en stor barriere - 53% peger på høje billetpriser som en væsentlig faktor til deres utilfredshed, og mere end tre ud af fem siger, at billigere billetter vil opmuntre dem til at bruge offentlig transport oftere.

 

Vi arbejder målrettet mod at sikre, at ingen i Danmark føler sig nødsaget til at vælge sociale aktiviteter fra, fordi de ikke har råd til transport - et dilemma for knap hver fjerde på landsplan, og endnu flere i landdistrikterne.Det er tid til at skabe ændringer, der gør en forskel. Det er tid til at gøre kollektiv transport til en realitet for alle. Vær med os, når vi tager disse skridt mod et bedre forbundet og inkluderende Danmark.

 

29/10-2023

 

Trist rapport om tilgængelighed i den kollektive trafik

Læs min kommentar her: https://www.kd.dk/transportforalle/

 

7/8-2023

 

Vi diskriminerer vel ikke øboere?

 

Læs min kommentar her: https://www.kd.dk/smaaoeer/